Paslaugų teikimo sąlygos

Sveiki atvykę į Aušros menus!

Šiose sąlygose išdėstytos „Aušros menų“ interneto svetainės, esančios adresu https://www.ausrosmenai.lt, naudojimo taisyklės ir nuostatai.

Prisijungdami prie šios svetainės manome, kad sutinkate su šiomis sąlygomis. Nenaudokite Aušros Menai, jei nesutinkate su visomis šiame puslapyje pateiktomis sąlygomis.

Slapukai:

Svetainė naudoja slapukus, kad padėtų suasmeninti jūsų patirtį internete. Prisijungdami prie Aušros menų sutikote naudoti reikiamus slapukus.

Slapukas yra tekstinis failas, kurį tinklalapio serveris įdeda į jūsų standųjį diską. Slapukai negali būti naudojami programoms paleisti arba virusams į jūsų kompiuterį pristatyti. Slapukai yra unikaliai priskirti jums ir juos gali nuskaityti tik to domeno žiniatinklio serveris, kuris jums išdavė slapuką.

Mes galime naudoti slapukus norėdami rinkti, saugoti ir sekti informaciją statistiniais ar rinkodaros tikslais, kad galėtume valdyti mūsų svetainę. Jūs turite galimybę priimti arba atmesti pasirenkamus slapukus. Yra keletas būtinų slapukų, kurie būtini mūsų svetainės veikimui. Šiems slapukams nereikia jūsų sutikimo, nes jie visada veikia. Atminkite, kad priimdami būtinus slapukus, jūs taip pat sutinkate su trečiųjų šalių slapukais, kurie gali būti naudojami naudojant trečiųjų šalių teikiamas paslaugas, jei naudojate tokias paslaugas mūsų svetainėje, pavyzdžiui, trečiųjų šalių teikiamą vaizdo rodymo langą ir integruotą į mūsų svetainę.

Licencija:

Jei nenurodyta kitaip, „Aušros menai“ ir (arba) jos licencijų išdavėjai priklauso visos „Aušros menuose“ esančios medžiagos intelektinės nuosavybės teisės. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Ją galite pasiekti iš „Aušros menų“ savo asmeniniam naudojimui, laikantis šiose sąlygose nustatytų apribojimų.

Tu neturėtum:

 • Nukopijuokite arba perpublikuokite medžiagą iš „Aušros menų“.

 • Parduokite, išsinuomokite arba sublicencijuokite medžiagą iš „Aušros menų“.

 • Atgaminti, kopijuoti ar kopijuoti medžiagą iš „Aušros menų“.

 • Perskirstykite turinį iš „Aušros menų“.

Ši Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną.

Kai kurios šios svetainės dalys suteikia vartotojams galimybę skelbti ir keistis nuomonėmis bei informacija tam tikrose svetainės srityse. „Aušros menai“ Komentarų nefiltruoja, neredaguoja, neskelbia ir neperžiūri, kol jie nėra svetainėje. Komentarai neatspindi „Aušros menų“, jos atstovų ir/ar filialų pažiūrų ir nuomonių. Komentarai atspindi asmens, kuris skelbia savo nuomonę ir nuomones, pažiūras ir nuomones. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, „Aušros menai“ nėra atsakinga už komentarus ar bet kokią atsakomybę, žalą ar išlaidas, atsiradusias ir (arba) patirtas dėl bet kokio Komentarų naudojimo ir (arba) paskelbimo ir (arba) pasirodymo. ši svetainė.

„Aušros menai“ pasilieka teisę stebėti visus Komentarus ir pašalinti visus Komentarus, kurie gali būti laikomi netinkamais, įžeidžiančiais ar pažeidžiančiais šias Sąlygas.

Jūs garantuojate ir pareiškiate, kad:

 • Jūs turite teisę skelbti komentarus mūsų svetainėje ir turėti visas tam reikalingas licencijas ir sutikimus;

 • Komentarai nepažeidžia jokių intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kurios trečiosios šalies autorių teises, patentą ar prekės ženklą;

 • Komentaruose nėra jokios šmeižikiškos, šmeižikiškos, įžeidžiančios, nepadorios ar kitaip neteisėtos medžiagos, kuri yra privatumo pažeidimas.

 • Komentarai nebus naudojami siekiant paskatinti ar reklamuoti verslą ar papročius arba pristatyti komercinę ar neteisėtą veiklą.

Jūs suteikiate bendrovei „Aušros menai“ neišskirtinę licenciją naudoti, atgaminti, redaguoti ir įgalioti kitus naudoti, atgaminti ir redaguoti bet kokius Jūsų komentarus bet kokiomis ir visomis formomis, formatais ar laikmenomis.

Hipersitas į mūsų turinį:

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų svetainę be išankstinio raštiško sutikimo:

 • Vyriausybės įstaigos;

 • Paieškos sistemos;

 • Naujienų organizacijos;

 • Internetinių katalogų platintojai gali pateikti nuorodas į mūsų svetainę taip pat, kaip ir hipersaitus į kitų sąraše esančių įmonių svetaines; ir

 • Visos sistemos akredituotos įmonės, išskyrus ne pelno organizacijas, labdaros prekybos centrus ir labdaros lėšų rinkimo grupes, kurios negali pateikti hipersaitų į mūsų svetainę.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, leidinius ar kitą Svetainės informaciją, jei nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; b) klaidingai nereiškia, kad remia, remia arba patvirtina susiejančią šalį ir jos produktus ir (arba) paslaugas; ir c) atitinka susiejančios šalies svetainės kontekstą.

Galime apsvarstyti ir patvirtinti kitas susiejimo užklausas iš šių tipų organizacijų:

 • Plačiai žinomi vartotojų ir (arba) verslo informacijos šaltiniai;

 • Dot.com bendruomenės svetainės;

 • Asociacijos ar kitos grupės, atstovaujančios labdaros organizacijoms;

 • Internetiniai katalogų platintojai;

 • Interneto portalai;

 • Buhalterinės apskaitos, teisės ir konsultacijų įmonės; ir

 • Švietimo įstaigos ir prekybos asociacijos.

Patvirtinsime šių organizacijų susiejimo užklausas, jei nuspręsime, kad: (a) nuoroda nesukels mūsų nepalankios nuomonės sau ar mūsų akredituotoms įmonėms; (b) organizacija neturi jokių neigiamų įrašų su mumis; (c) nauda mums iš hipersaito matomumo kompensuoja Aušros menų nebuvimą; ir d) nuoroda yra bendros informacijos apie išteklius kontekste.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, jei nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; b) klaidingai nereiškia, kad remia, remia arba patvirtina susiejančią šalį ir jos produktus ar paslaugas; ir c) atitinka susiejančios šalies svetainės kontekstą.

Jei esate viena iš aukščiau 2 punkte nurodytų organizacijų ir jus domina nuoroda į mūsų svetainę, turite apie tai mus informuoti el. paštu „Aušros menai“. Įtraukite savo vardą, organizacijos pavadinimą, kontaktinę informaciją, taip pat savo svetainės URL, visų URL, iš kurių ketinate nukreipti į mūsų svetainę, sąrašą ir mūsų svetainės URL, į kuriuos norite patekti, sąrašą. nuoroda. Palaukite 2–3 savaites atsakymo.

Patvirtintos organizacijos gali pateikti hipersaitą į mūsų svetainę taip:

 • Naudojant mūsų įmonės pavadinimą; arba

 • Naudojant vienodą išteklių ieškiklį, su kuriuo susieta; arba

 • Naudoti bet kokį kitą mūsų Svetainės, su kuria susietos nuorodos, aprašą, turi prasmę susiejančios šalies svetainės turinio kontekste ir formatu.

Nesant prekės ženklo licencijos sutarties, susiejant nebus leidžiama naudoti „Aušros menų“ logotipo ar kitų meno kūrinių.

Atsakomybė už turinį:

Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokį turinį, kuris rodomas jūsų svetainėje. Jūs sutinkate apsaugoti ir ginti mus nuo visų pretenzijų, iškeltų jūsų svetainėje. Jokioje svetainėje neturėtų būti nuorodų, kurios gali būti interpretuojamos kaip šmeižikiškos, nepadorios ar nusikalstamos arba pažeidžiančios, kitaip pažeidžiančios arba skatinančios pažeisti ar kitaip pažeisti trečiųjų šalių teises.

Teisių rezervavimas:

Pasiliekame teisę prašyti, kad pašalintumėte visas nuorodas arba bet kurią konkrečią nuorodą į mūsų svetainę. Jūs sutinkate nedelsiant pašalinti visas nuorodas į mūsų svetainę, pateikę prašymą. Taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šias sąlygas ir jų susiejimo politiką. Nuolat siųsdami nuorodą į mūsų svetainę, sutinkate laikytis šių susiejimo sąlygų ir sąlygų.

Nuorodų pašalinimas iš svetainės:

Jei mūsų svetainėje radote kokią nors nuorodą, kuri dėl kokios nors priežasties yra įžeidžianti, galite bet kuriuo metu susisiekti ir informuoti mus. Mes svarstysime prašymus pašalinti nuorodas, bet nesame įpareigoti arba taip arba atsakyti jums tiesiogiai.

Neužtikriname, kad šioje svetainėje pateikta informacija yra teisinga. Negarantuojame jos išsamumo ar tikslumo, taip pat nežadame užtikrinti, kad svetainė išliktų prieinama arba kad svetainėje esanti medžiaga būtų nuolat atnaujinama.

Atsisakymas:

Kiek leidžia taikytini įstatymai, neįtraukiame jokių pareiškimų, garantijų ir sąlygų, susijusių su mūsų svetaine ir šios svetainės naudojimu. Niekas šiame atsakomybės atsisakyme:

 • Apriboti arba panaikinti mūsų ar jūsų atsakomybę už mirtį ar asmens sužalojimą;

 • Apriboti arba pašalinti mūsų arba jūsų atsakomybę už sukčiavimą ar apgaulingą klaidinantį pateikimą;

 • Apriboti bet kokius mūsų ar jūsų įsipareigojimus bet kokiu būdu, kuris neleidžiamas pagal galiojančius įstatymus; arba

 • Išskirkite bet kokius mūsų ar jūsų įsipareigojimus, kurie negali būti pašalinti pagal galiojančius įstatymus.

Atsakomybės apribojimai ir draudimai, nustatyti šiame skirsnyje ir kitur šiame atsakomybės atsisakyme: (a) taikomi ankstesnėje pastraipoje; ir (b) reglamentuoja visus įsipareigojimus, kylančius pagal atsakomybės atsisakymą, įskaitant įsipareigojimus, kylančius iš sutarties, delikto ir dėl įstatymų nustatytų pareigų pažeidimo.

Kol svetainė ir svetainėje esanti informacija bei paslaugos bus teikiamos nemokamai, mes neatsakome už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą.